Angajare cu CIM sub 18 ani

Recent am avut o cerere din partea unui client de a angaja pe cineva care nu a implinit inca 18 ani. Particularitatile unui astfel de contract individual de munca sunt urmatoarele:
- doar incadrarea in munca a tinerilor peste 15 ani este permisa de lege
- tinerii intre 15 si 16 ani au nevoie de acordul parintilor sau a tutorelui legal pentru a fi incadrati, iar activitatea trebuie sa fie potrivita cu dezvoltarea fizica si aptitudinile sale si sa nu-i pericliteze sanatatea sau pregatirea profesionala. Deci doar munci usoare. Retragerea acordului parintilor inceteaza de drept un asfel de contract de munca. (descarca model de aici)
- pentru tinerii sub 18 ani durata timpului de munca este de maxim 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana
- pentru tinerii sub 18 ani nu este permisa prestarea muncii de noapte (i.e. intre orele 22:00 si 6:00) si nici munca suplimentara
- daca durata muncii zilnice este mai mare de 4 ore si jumatate, tinerii sub 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute
- pentru tinerii sub 18 ani se acorda un concediu suplimentar de 3 zile anual (se inscrie ca atare in contractul de munca)

Includ, pentru conformitate, si pasajele relevante din Codul Muncii:

Codul Muncii (Legea nr. 53/24.01.2003)


Art. 13. [capacitatea juridica a salariatului]
(1) Persoana fizica dobândeste capacitate de munca la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizica poate încheia un contract de munca în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.
(3) Încadrarea în munca a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisa.

(5) Încadrarea în munca în locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Art. 56.
Contractul individual de munca înceteaza de drept:
k) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, în cazul salariatilor cu vârsta cuprinsa între 15 si 16 ani.

Art. 109. [durata normala a timpului de munca]
(1) Pentru salariatii angajati cu norma întreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamâna.
(2) În cazul tinerilor în vârsta de pâna la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamâna.

Art. 121. – Tinerii în vârstã de pânã la 18 ani nu pot presta muncã suplimentarã.

Art. 125. – (1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncã de noapte.

Art. 130
(2) Tinerii în vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, în cazul în care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.

Art. 142
Salariatii care lucreaza în conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii în vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

Nu sunt permise comentariile.