Depunere bilant anual la ONRC (pentru anul 2008)

ATENTIE: Articolul nu mai este de actualitate, o versiune actualizata gasiti aici: http://contabilsector6.ro/blog/index.php/2010/03/depunere-bilant-anual-la-onrc-pentru-anul-2009/

Situatiile financiare anuale (bilanturile) trebuiesc depuse, pe langa Administratia Financiara, si la Oficiul National al Registrului Comertului.

Legea societatilor comerciale prevede depunerea acestor situatii financiare in termen de 15 zile de la data adunarii generale care le aproba. In realitate nimeni nu se leaga de termenul asta de 15 zile, insa s-au vazut cazuri in care firme au fost radiate pentru ca nu si-au depus una sau mai multe situatii financiare la ONRC, sau au fost amendate de Garda Financiara pentru acelasi lucru.

Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990Art. 185. – (1) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Depunerea bilantului la ONRC nu este conditionata de depunerea la Administratia Financiara.

Pentru depunere se completeaza o cerere de depunere a situatiilor financiare in 2 exemplare (una pentru ONRC, una pentru firma ca si dovada a depunerii) astfel:
- IV.1 – datele administratorului si numele celui care depune bilantul la ONRC (prin NUME_DEPUNATOR conform IMPUTERNICIRE)
- IV.2 – datele firmei
- IV.3 – adresa firmei (nu sunt obligatorii fax, email, website)
- IV.4 – solicit depunerea situatiilor financiare (bifat) pentru ex. financiar 01/01/2008 – 31/12/2008 (de exemplu)
- V.1. – sit financiare pe suport de hartie si in forma electronica – 10 pagini
- V.2. – proces verbal al AGA – 1 pagina
- V.3. – raportul consiliului de administratie (bifat) – 1 pagina
- V.6. – dovada taxa registru – 1 pagina
- V.Total file: 13
- VI. data, stampila si semnatura administratorului
Numerele de pagini de mai sus sunt bazate pe situatiile financiare ale unui SRL fara complicatii. E posibil ca numarul de pagini sa difere, spre exemplu la SA el va contine si raportul de audit. Daca dosarul contine si alte documente in afara de cele prevazute in formular, numarul de pagini se trece la “situatii financiare pe suport de hartie”.

Se plateste o taxa de 12.5 RON la casierie reprezentand “fond buletin HG 460/205″, “fond lichidare legea 85/2006″, “situatii financiare anuale” (???). Se primesc doua exemplare ale chitantei, una alba ramane la firma, cea rosie (roz?) se pune in dosar.

Ordinea in dosar (de incopciat cu sina) trebuie sa fie urmatoarea (de sus in jos):
- discheta cu bilantul in forma electronica
- dovada taxa registru (exemplarul rosu)
- cerere depunere situatii financiare – exemplarul pt. ONRC (aveti formularul aici)
- imputernicire a celui care depune bilantul (aveti model aici)
- bilant printat (7 pagini)
- hotararea AGA (aveti model aici; daca este asociat unic trebuie specificat in text si la semnatura ca este asociat unic; toti asociatii trebuie sa semneze AGA)
- raportul administratorului (aveti model aici)
- declaratie a administratorului in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 (aveti model aici)

Paginile din dosar se numeroteaza in coltul dreapta jos, incepand de jos in sus, astfel incat pe dovada de plata a taxei sa fie numarul 13.

Orice document care nu este in original (copie xerox) se marcheaza cu “copie conform cu originalul” si semnatura celui care depune.

Atentie, toate cele de mai sus trebuie respectate intocmai, cei de la ONRC fiind foarte atenti la aceste detalii. Cred ca e o chestie care tine de feng-shui-ul institutiei. :P

Verificarea depunerii bilantului la ONRC pentru ultimii 3 ani se poate face pe pagina specializata de pe site-ul acestora: http://semnal.onrc.ro/cgi-bin/bilant.cgi

Declaratiile de neactivitate care inlocuiesc bilantul se depun conform aceleiasi proceduri la ONRC, insotite doar de dovada platii taxei, cererea de depunere si imputernicire (4 pagini).

Nu sunt permise comentariile.