Modificari legislatie REVISAL

Incepand cu data 30.01.2010, intra in vigoare modificarile aduse regulilor de inregistrare in REVISAL a contractelor de munca introduse prin HG 37 / 2010, care modifica HG 161 / 2006.

Modificarile importante se refera la:

1. Intervalul de inregistrare a modificarilor

Pentru contracte noi, inregistrarea acestora in REVISAL, se va face cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat.

Elementele din contract ce trebuiesc inregistrate sunt: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP) al angajatului, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca. Numarul de inregistrare a contractului la ITM nu se regaseste printre elementele ce trebuiesc inregistrate obligatoriu in REVISAL, deci perioada de 20 de zile permisa pentru inregistrarea contractului de munca la ITM ramane neschimbata.

De asemenea, conform modificarilor, inregistrarea in REVISAL a datei de incetare a unui contract de munca se face in data incetarii contractului de munca.

Situatia anterioara prevedea inregistrarea in REVISAL a contractelor si a modificarilor in termen de 5 zile de la data de incepere a unui contract nou sau de producere a modificarii unui contract existent.

2. Amenzile pentru contraventii

Pentru neinfiintarea registrului, necompletarea acestuia, netransmiterea registrului catre ITM sau refuzul de a prezenta registrul in forma electronica sau dosarul de personal inspectorilor ITM, amenzile sunt de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Pentru neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii amenda este de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei.

Pentru completarea registrului cu date eronate amenda este de la 3.500 lei la 5.000 lei.

De asemenea, s-a abrogat articolul care permitea plata a jumatate din amenda minima in termen de 48 de ore de la data constatarii contraventiei.

Nu sunt permise comentariile.